Populier

  • Bladeren hebben een aan de achterkant afgeplatte ruitvorm
  • De bladsteel is naar verhouding lang
  • De twijg is bruin en glad
  • De katjes zijn lang en hangend
  • Bloeit in maart en april
  • Wordt 6 tot soms 25 meter hoog

Populier foto's

één moment...