Es

  • De bladeren staan kruisgewijs
  • Het blad is opgebouwd uit 7 tot 13 lancetvormige zittende deelbladeren
  • De twijg is dik, grijsgroen en heeft zwarte knoppen
  • De bloemen zijn okselstandige pluimen die voor de bladeren verschijnen
  • Bloeit in april en mei
  • Wordt tot 40 meter hoog

Es foto's

één moment...