De Jacht Fotoquiz


Onderdeel van het verkrijgen van een jachtakte is het behalen van het jachtexamen. De jachtopleiding Jacht & Faunabeheer bestaat uit een praktisch en theoretisch (schriftelijk) deel. Het jachtdiploma (dat u behaalt na voltooiing van de opleiding) is één van de drie vereisten om een jachtakte te kunnen aanvragen.

Jachtdieren leren kennen

Een belangrijk onderdeel van de jachtcursus is het identificeren van flora en fauna die u kunt gebruiken of tegenkomen tijdens de jacht. Er worden vragen gesteld over planten, watervogels, haarwild, veerwild, grofwild en jachthonden, waarbij u iedere plant- en diersoort moet kunnen herkennen en benoemen. Dit onderdeel van het jachtexamen is lastig, omdat uiterlijke trekken soms ook binnen een plant- of diersoort kunnen variëren. Het oefenmateriaal bevat vaak onvoldoende afbeeldingen om hier rekening mee te houden. De Jacht biedt daarom de mogelijkheid om online te oefenen voor het jachtexamen. Onze database bevat diverse foto’s per jachtdier- of plantsoort, waardoor u rekening leert houden met variaties en u de planten en dieren beter leert herkennen.

één moment...