Wilde eenden seks

Gepubliceerd: , in Jachtverhalen
Ja, ook eenden hebben seks, hoewel seks in de dierenwereld meestal uitsluitend en alleen om de voorplanting gaat. Voor zover genot er ook aan te pas zou komen, zie je daar als toeschouwer weinig van. Nee, de mens is een van de weinige dieren die aan seks genot beleven. Zelfs in die mate dat, dat de mens er veel aan gelegen is om de seks niet in voortplanting te laten ontaarden. Anticonceptiemiddelen en – methoden zijn er voor hen in overvloed.
Nee, dieren doen, uit zichzelf, niet aan niet aan anticonceptie. Voor zover er wel aan voorbehoedsmiddelen gedacht wordt gebeurt dat door de aanhangers van de ‘wensnatuur’. En niet in de laatste plaats om afschot te kunnen voorkomen. Aan de (on)mogelijkheid op die middelen aan in  het wild levende dieren toe te dienen wordt dan vaak voorbij gegaan. Laat staan dat naar de mening van de dieren, die volgens deze sekte toch ‘niet menselijke personen zijn,  wordt gevraagd.

Terug naar de eenden. Het is voorjaar, alles in de natuur heeft de kolder in de kop. Ook de wilde eenden, maar eerst even naar de verstedelijkte tak. Ook die eenden hebben seks. En niet weinig ook. En, nu komt het, gaat het bij hen om de voortplanting of om de seks op zich? 

In “Vroege Vogels”, let vooral op dat programma dat zich ‘de advocaat van de natuur’ noemt, want het geeft een goed inkijkje in wat er in de hoek van de Groene Khmer gebeurt en wat er vandaar dus op ons afkomt. 
Vanmorgen was daar het item ‘gender in de dierenwereld’ aan de orde. Weinig nieuws overigens, Frans de Waal <de apenman> is net overleden en dus kwamen de primaten langs. En ja, het schijnt dat er een apensoort is die het ook doet als het niet bedoeld is om voort te planten. 
Maar, als het over seks gaat was natuurlijk de ‘necrofiele-eend’ van Kees Moeliker er al veel eerder. Moeliker, de man van de actie ‘redt de schaamluis’. Kees lust er wel pap van, zo lijkt het.
Bij de ‘singel-eenden’ komen groepsverkrachtingen veel voor, tot afschuw van de vogelvrienden, terwijl die toch door overvloedig voeren en het verhinderen van beheer eigenlijk de oorzaak van deze testosteronbommen en onevenwichtige verhouding man/vrouw zijn. 
Jachtmaat P. had nog een andere, orginele, visie op de oorzaak van deze verkrachtingen. Hij zocht de oorzaak meer de eendjes dan bij de woerden. “Ik denk dat het gedrag van het eendje leidend is voor de woerden. Loskonten zijn het tegenwoordig, sletten, Theo!”

Maar, ‘Vroege Vogels’ en het item gender in de dierenwereld. Persoonlijk heb ik het niet zo op indelingen op basis van seksuele voorkeur. Niet bij mensen en niet bij dieren.En toch zag ik hoe het hier in de singel de afgelopen jaren kwam tot een bestendige relatie tussen drie woerden. Twee miskleuren en een witte. Ik durf dat, gelet op die genderdiscussies, geen degeneratie te noemen, maar dat het wilde er bij deze eenden vanaf is, is een feit. Inmiddels is het trio uitgebreid met de gans die hier al jaren rondzwemt, een ondefinieerbare bastaard. Een interraciaal groepje, mogelijk seksueel georiënteerd groepje dus.

Het heeft allemaal niets met voortplanting van doen en als ik het allemaal voor mij zelf op een rijtje zet wat hier rond zwemt, dan is hier bij de eenden en de gans mogelijk een lhbtqi-gemeenschap ontstaan. 

Ik opper het heel voorzichtig, want: jager hou je bij je leest. Maar waar is de wetenschapper Moeliker als je hem nodig hebt?

©TheoM
één moment...