Sperwer

  • Het vrouwtje is van boven zwartbruin
  • Het vrouwtje heeft fijne dwarse donkerbruine banden over de lichte buik
  • Het vrouwtje heeft een witte streep boven en achter de oren
  • Het mannetje is een stuk kleiner dan het vrouwtje
  • Het mannetje heeft een leigrijze bovenkant en roze wangen
  • Het mannetje heeft een roodbruine buik met fijne dwarse banden

Sperwer foto's

Havikachtigen

één moment...