Wild zwijn

  • Varkensachtige met langere lopers, hogere schoft, aflopende ruglijn, een grotere kophals en een dichte donkere en zeer stuge beharing
  • De staart is recht en lang
  • Volwassen zwijnen hebben een pluimp op de staart en oren
  • De zomerdos bestaat uit dungeplante grijsbruine hare
  • De winterdos is bruinzwart met vrij lange en stugge borstels (dekharen), en een dichte, grauwe onderwol
  • De keiler/ever heeft houwers/geweren op de onderkaak die voren steken en haderers op de bovenkaak die rond naar boven wijzen en de geweren slijpen
  • De baggen/baches/zeugen hebben kleine houwers en haderers

Wild zwijn foto's

één moment...