Framboos

  • Het blad is drie- tot zeventallig geveerd met een witviltige onderzijde
  • De takken zijn berijpt, zwak bestekeld en vaak boogvormig
  • De bloe mheeft langwerpige witte kroonbladeren
  • De Kelkbladen van de bloem zijn teruggeslagen
  • Bloeit van mei tot en met juli
  • 60 tot 150 cm hoog

Framboos foto's

één moment...