Leverbot

  • Lijkt op een platvis
  • Zuigt zich vast aan de wand van een galgang in de lever
  • Een besmette lever vertoond meer of minder gele vlekken van de verontreiniging
  • Verstoort de werking van de lever waardoor het lichaam niet gezuiverd wordt en de gastheer uiteindelijk sterft.
  • Komt alleen voor in vochtige omgevingen omdat de tussengastheer (een slak) die nodig heeft.

Leverbot foto's

één moment...