De Veluwenaar

De Veluwenaar is de blog van de Jac. Gazenbeekstichting. Deze stichting werd op 17 mei 1991 in Lunteren de Jac. Gazenbeekstichting opgericht met als doel:
Enerzijds het uitdragen van het gedachtengoed van de Veluwse schrijver Jac. Gazenbeek (1894-1975) en
anderzijds zich inzetten voor het behoud van het streekeigene van de Veluwe.

Door te wijzen op het mooie en waardevolle van de natuur en cultuur van de Veluwe wil de stichting beleving en bescherming ervan als het ware uitlokken. De relatie tussen de mens en zijn omgeving staat hierbij centraal.
één moment...