IJO - Instituut voor de Jachtopleiding

IJO - Instituut voor de Jachtopleiding

Contact IJO - Instituut voor de Jachtopleiding:

Over IJO - Instituut voor de Jachtopleiding

Het "IJO" vzw is een onderwijsinstelling met als doel de weidelijke jacht te propageren. Dit is de wijze van jagen die overeenstemt met de geschreven en ongeschreven wetten en ethische normen die getuigen van een diepe eerbied voor, grote kennis en daadwerkelijke bescherming en beheer van de natuur in 't algemeen en de diverse wildsoorten in het bijzonder.

Deze doelstelling tracht het "IJO" vzw te verwezenlijken door :
  • kandidaat-jagers en -jachtwachters die wensen beëdigd te worden en belangstellenden door middel van theoretische en praktische lessen voor te bereiden op het officiële jachtexamen,
  • vervolmakingscursussen, excursies, studiedagen, seminaries e.d. te organiseren. B.v. de cursus "Gezondheid en Hygiëne" in opdracht van het F.A.V.V.,
  • de jachtcultuur te promoten zoals daar zijn de jachthoornmuziek, jachtschilderkunst, de omgang met jachthonden enz.,
  • naast en in overleg met de overheid en natuurverenigingen praktisch en privé-natuurbehoud en natuurontwikkeling promoten,
  • mede invulling te geven aan "EUROPA 2000". Naast de ecologische functie in een duurzaam functioneel beheer een economische functie inschakelen - zoals het ecologische bos hout voor humaan gebruik kan produceren, kan hetzelfde bos wild voortbrengen en als toemaat smakelijk en natuurlijk wildbraad.


Het "IJO" vzw staat totaal onafhankelijk t.o.v.elke jagers- en jachtwachtersorganisatie of natuurvereniging.

Schrijf een review

één moment...