Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging

Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging

Contact Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging:

Over Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging

De Jagersvereniging is de grootste belangenbehartiger van jagers in Nederland en werkt samen met alle partijen die zich verbonden voelen met verantwoord beheren en benutten van het Nederlandse landschap. Dit doet zij door stakeholders en publiek te voorzien van achtergrondinformatie en gegevens over de jacht. Het bureau van de vereniging heeft een afdeling ecologie, juridische zaken, belangenbehartiging, communicatie en ledenservice

Jagen in Nederland

De Nederlandse jagers beleven veel plezier aan het in de natuur zijn en het oogsten van de wildstand in hun jachtvelden. Zij treden ook op als dieren hinder of (landbouw)schade veroorzaken. Nederland is een dichtbevolkt land. We vinden er veel steden en dorpen, een ogenschijnlijke wirwar van asfaltwegen en een zeer productieve landbouw. Ondanks de vele mensen die in Nederland wonen en werken vinden we in ons land een zeer rijk dieren- en plantenleven. Dit is één van de redenen dat Nederland onder haar inwoners ruim 27.000 jagers heeft. Ondanks de toenemende bebouwing en intensivering van de landbouw is in ons land sprake van een goede wildstand. Sommige soorten (zoals ganzen, vossen en wilde zwijnen) profiteren sterk van de menselijke activiteiten.

Wie zijn wij?

De Jagersvereniging is een landelijke organisatie met ruim 21.000 leden. Zij verricht onderzoek naar diersoorten en geeft adviezen aan de 300 lokale jagersverenigingen. In haar werkwijze staat het streven naar biodiversiteit centraal, waarbij een verstandig gebruik van de fauna (wise use) mogelijk is.

Feiten en cijfers

 • Ruim twee miljoen hectare Nederland is jachtveld
 • Er wordt gejaagd om te benutten, om te beschermen en om te beheren
 • 27.000 jachtaktehouders
 • Jaarlijks 13.000 FTE vrijwilligerswerk in het landschap
 • 21.000 leden
 • Verenigd in ruim 300 lokale jagersverenigingen
 • Een jaarlijkse maatschappelijke toegevoegde waarde van 600 miljoen euro
 • 12 provinciale besturen
 • Ruim 2000 vrijwillige bestuurders
 • Vertegenwoordiging in de 12 faunabeheereenheden
 • 22 fulltime professionals in dienst
 • Vaktijdschrift De jager met 45.000 lezers
 • Jaarlijks 5.000 deelnemers aan jachthondenproeven, op ruim 60 verschillende locaties

Meer informatie

De Jagersvereniging voorziet u graag van informatie over de jacht en de jagers in Nederland. We hebben voor u een aantal pakketten samengesteld. Deze vindt u hier. Ook kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief, u krijgt dan regelmatig het laatste nieuws met betrekking tot de jacht in Nederland.

Schrijf een review

één moment...