Oostvaardersplassen

In dit dossier verzamelen we feiten over de Oostvaardersplassen, het wanbeheer en de verantwoordelijke partijen. Ontdaan van emotie en verdachtmakingen pogen we hier vooral inzicht te geven in de oorzaken en gevolgen van het jaarlijks terugkerende dierenmishandeling. De achtergronden, doelstellingen, resultaten, meningen en besluiten van verantwoordelijken en politici. Daarbij kijken we niet alleen naar de grote grazers maar naar de hele biotoop van de Oostvaardersplassen.
één moment...