De gekookte kikker

Gepubliceerd: , in Jachtverhalen
Ken je de metafoor van de gekookte kikker? 
Als je en kikker in een pan met kokend water gooit, zal die daar direct uitspringen. Als je de kikker echter in een pan met koud water doet, het gas op een laag pitje aanzet en zo het water geleidelijk aan de kook brengt, zo gaat het verhaal, dan verroert de kikker zich niet en wordt deze dood gekookt.
Het boek ‘De Jacht in Nederland’ kan bijna gesloten worden.  Eenieder die na het bekend worden van het plan van de minister voor Natuur en Stikstof om de jacht op het konijn voor jachtseizoen 2022-2023 te sluiten en in de provincies Groningen, Limburg en Utrecht de hazenjacht voor één jaar te verbieden, daar anders over denkt zou zich in die metafoor moeten verdiepen.

De metafoor van de gekookte kikker wordt vaak gebruikt om duidelijk te maken dat bedrijven en organisaties zich bewust moeten zijn van de continue veranderende omgeving om hen heen, en dat ze hierop in moeten spelen. 
Kleine veranderingen, zo denk je wellicht in het begin, nog tijd genoeg verwachtte je wellicht, misschien is het tijd om eens de krachten bundelen of zo, om er dan plotseling achter te komen dat je de boot gemist hebt.

Ik keek eens op het Jachtforum en zag daar nauwelijks een reactie, laat staan opwinding of woede over de voornemens van de Minister. Gelatenheid, zo laat de sfeer zich daar beschrijven als ik er lees ‘hoe zal dit gaan aflopen’?

Ik zit niet op Facebook, maar leende een toegang van een vriend omdat ik benieuwd was naar de boosheid, nee naar de woede onder de belangenbehartigers en het jagersvolk, ik verheugde mij op de revolutionele oproepen die van de pagina’s af zou spatten. 

‘De Jacht’ (bijna 12.000 leden) bijvoorbeeld, maar daar is nauwelijks opwinding te bespeuren. De onderwerpen zijn overwegend business as usual: eendenkorven; honden aan de lijn, want de kalveren komen; de wolven, de ganzen; veldwerkzaamheden en ‘hou de kat binnen’.

En bij de KNJV (3.700 leden) kabbelt het ook rustig door. Kan ook moeilijk anders want de toon van de vereniging zelf is ook niet alarmistisch: “Met grote teleurstelling hebben we kennisgenomen van de Kamerbrief die de minister voor Natuur en Stikstof vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. We leggen ons hier niet bij neer! 
Zie ook de persoonlijke mailing die jullie hebben ontvangen.”

Daarmee is op die pagina door de KNJV natuurlijk de toon gezet en dat blijkt ook wel uit de overwegend lauwe reacties op de beleidsvoorstellen van de Minister.
Al doe ik natuurlijk daarmee wel een enkeling te kort:
• “De landelijke vrijstellingen dicht, jacht stapje voor stapje dicht. Het is al lang helder dat we niet meer opgewassen zijn tegen al die gesubsidieerde antijacht groepen” 
• “We worden slaafjes van de overheid. Mijn vraag aan de Nederlandse jagers: waarom blijven jullie ganzen in de lente en zomer schieten? Kunnen jullie de Nederlandse overheid hiermee niet voor het blok zetten?”
• De “rewilders” zijn al tientallen jaren bezig om de korhoen vruchteloos te “rewilden” op de Sallandse Heuvelrug en laten daar zelfs 30 hectaren bos voor kappen. Achter rasters worden wissenten, Galloways, Schotse Hooglanders, Taurussen, Heckrunderen, Rode Geuzen, Spaanse saragueza runderen, Spaanse Tudanca runderen, waterbuffers, przewalskipaarden, Konicks, Exmoorponies losgelaten, omdat ‘ecologen’ bedacht hebben dat dat goed is voor de Biodiversiteit”
• “Dagelijks worden we in de media geconfronteerd met beter wetende “boswachters” die ook een cursus van een week in Duitsland hebben gevolgd waarbij zij met hun neus boven een al 6 keer ingevroren en 7 keer ontdooide wolvendrol mochten snuiven en wat pootindrukken in het zand mochten opmeten en nu worden bestempeld als wolvendeskundige.”

Dat laatste is naar mijn mening waar we de strijd hebben verloren. 
Het polderen, het vergaderen tot je een ons weegt, meebewegen met de beleidsmakers, het brengt allemaal niets in vergelijking met wat de door de Loterijen gesubsidieerde clubs bereiken door het bespelen van de publieke opinie. 
En aangezien politiek tegenwoordig meer om beeldvorming dan om feiten gaat, kon je het al aanzien komen; de wedstrijd was gespeeld.

Henning van de Akker, kaderlid van de KNJV en in het dagelijks leven niet alleen jager maar ook social media marketeer(!), zit op dat punt de KNJV voortdurend in de nieren, maar niet met duidelijk zichtbaar resultaat. Want de Jagersvereniging kiest liever voor posters die de bevolking zouden moeten duidelijk maken dat wij jagen voor de verkeersveiligheid. Of voor een extra blad, ‘Buit’-inmiddels alweer ter ziele. Of voor het preken voor eigen parochie met een eigen Tv-kanaal in plaats van besteding van al die middelen aan effectieve beïnvloeding van die ruim 60% van de Nederlanders die vindt dat wild duurzaam benut mag worden. 

Of een vrouw als Leonie Vrieze, die op haar manier aan de KNJV laat zien hoe het moet, beïnvloeding van de ‘onwetenden’, maar als persoon mist zij natuurlijk de slagkracht die de belangbehartigers wel zouden moeten hebben of kunnen organiseren.

Of neem Heidi Looy, pr-jagersvrouw pur sang, of DirkJan Polak, haar mannelijke evenknie.
Ik kan ze niet allemaal noemen, maar activisten, revolutionairen, jullie hebben mijn bewondering en waar mogelijk ook mijn steun.

Maar, waar is de KNJV?
Nou ik lees dat zij een digitale bijeenkomst ‘Toekomst jachtseizoen’ gaan organiseren.
En op hun site lees ik “het voorgenomen besluit van de minister zal consequenties hebben voor de mogelijkheden voor schadebestrijding en wellicht ook voor het verstrekken van bijvoorbeeld woningbouwvergunningen. Ook voor de aanleg en het onderhoud van wegen, sportvelden en begraafplaatsen zal het eventuele besluit gevolgen hebben. (1) Gezien de totstandkoming van de ontwerpregeling, de gevolgen en de gebrekkige onderbouwing hiervan, legt de Jagersvereniging zich op voorhand niet neer bij het voorgestelde besluit. (2) De Jagersvereniging zal er alles aan doen de minister van de juiste wetenschappelijke en ecologische inzichten te voorzien en vertrouwt erop dat de voorgenomen besluitvorming op korte termijn kan worden teruggedraaid. (3) De Jagersvereniging pakt dan ook graag de handreiking aan van de minister om samen met andere stakeholders te kijken naar het verbeteren van het telprotocol en de verzameling van gegevens (4)”.

Tijd om deze reactie eens te fileren, want het is verhullend ambtenarenpraat. Ik neem aan dat de punten (1) en (2) al in het lobby traject zijn ingezet, maar dat het de Minister niet van haar voornemen heeft afgebracht. Hetzelfde geldt voor (3) en het lijkt mij bovendien illusoir. Ja, en dan (4) die ‘handreiking”. Ik hoop niet dat de deelname van de KNJV aan een Bij12 onderzoek naar de terugkomst wilde dieren in Nederland daar een uitvloeisel van is. 

Dat achtjarig, ja 8, onderzoek “WildlifeNL”, de onderzoeksgroep is breed gedragen lees ik en de conclusie ook “Natuurmonumenten, de jagersvereniging, Bij12, ministerie: iedereen is het over een ding eens: de huidige manier van wildbeheer is niet goed”. (Dankzij het omdenken is wildbeheer al de nieuwe term voor jacht, las ik ergens) 

Miljoenen worden vrijgemaakt voor dit onderzoek naar wildbeheer: Is jagen de beste oplossing, of kunnen mountainbikers helpen”?
Er worden nieuwe voorbeelden genoemd, echt, ik verzin het niet:
“Een mountainbikeroute in de natuur kan juist heel gunstig zijn voor plantgroei. Een festival misschien wel voor de plek waarop herten leven. Elektronische hekken leren wolven dat schapen niet ‘makkelijk’ te grijpen zijn. En misschien moet je juist wel weten waar de wisenten zijn, zodat je ze kunt ontlopen”.
En de campagne ‘Verkeersveiligheid, daar jagen wij voor’ kan ook direct bij oud vuil: “Wild wordt afgeschoten om te voorkomen dat er bijvoorbeeld te veel aanrijdingen zijn. Misschien zijn er wel helemaal geen aanrijdingen als je er anders mee omgaat.” Maar om de KNJV niet ongerust te maken met de toevoeging “Wat overigens niet wil zeggen dat er niet meer gejaagd gaat worden.’’

Ik citeer een kritisch KNJV-lid: “Dit is een onderzoek met als enige doel om de jacht te wijzigen en in te perken, niet om meer ruimte te geven. Het weinig positieve wat ik uit het artikel haal is dat we de illusie nog hebben en aan “damage control“ kunnen doen.
Hoeveel ervaring is er inmiddels in constructieve en goede gesprekken met de anti-jacht en de daarbij behorende achterban?”
Een andere criticaster gaf het antwoord: “Dat we op deze manier steeds belazerd zijn, met beide ogen open”.

Het water klotst niet tegen de plinten maar stroomt over de dijken de polder in stromen, alle hens aan dek! De huidige situatie was al sinds begin maart bij de KNJV (informeel) bekend, en wat zijn de items in De Jager van april? Themanummer ree, praktijk tips kogelschieten en productinformatie telescopen. Het is maar waar je prioriteiten liggen…

En de NOJG?
Die volstaan publiek slechts met de mededeling dat “De NOJG  teleurgesteld is.  
Het voorstel is slecht onderbouwd met louter theoretische onderzoeken. Echter, nog niet zo heel lang geleden stond het er veel slechter voor en wilde de Minister de jacht op alle soorten niet openen. Door alert reageren van de NOJG en andere stakeholders heeft de daaropvolgende lobby geholpen. Maar dat wil niet zeggen dat we nu tevreden achterover moeten leunen. Integendeel.
(..) 
Het thans voorgestelde plan is tijdelijk, het heeft enkel voor komend seizoen te gelden.
Die tijd moeten we samen, ook met de andere organisaties goed gebruiken om te voorkomen dat het daarna nog erger wordt. We zijn strijdbaar en houden u op de hoogte”!
 
Over alles mag je van mij van mening verschillen en wellicht zien anderen de mogelijke resultaten van de acties en reacties van de KNJV en NOJG  positiever in dan ik. Voor mij zijn het slechts stuiptrekkingen van wat we ooit jacht noemden. En elke jager weet in welke fase stuiptrekkingen voorkomen.

Maar het past niet om alleen maar te wijzen naar onze belangenbehartigers, kijk ook naar jezelf, want elke jager krijgt de belangenbehartiger die hij/zij verdient. Gekookte kikkers.©TheoM
één moment...