Neem contact op met de organisatie:

Workshop: Van schot tot bord

Doel van de workshop is het om reeënbeheerders, in de ruimste zin, informatie te verschaffen over hoe te handelen na een schot op een ree. Tijdens de jachtopleiding wordt de nodige aandacht besteed aan het aanspreken van wild. De cursus ‘reewildbeheer’ gaat hier ook uitgebreid op in. Daarnaast komen zaken als: het plaatsen van het schot, welk kaliber en welke kogels ruimschoots aan bod. Waar ons in ziens meer aandacht aan besteed zou kunnen worden is, wat er na het schot gebeurt.
Het komt voor dat het stuk niet het schot op de plek ligt waar het wordt beschoten. Zelfs bij een perfect schot is het stuk soms nog in staat om te vluchten. Wanneer hulp inschakelen van een zweethondenbegeleider? Wat moet de reeënbeheerder dan wel en wat beslist niet doen om tot een succesvolle nazoek te komen? Als het stuk dan gevonden is moet het ontweid, onderzocht en voor consumptie klaar gemaakt worden.

Onderdelen die aan bod zullen komen zijn:

– Nazoek. Introductie van en toelichting tijdens de nazoek. Dit wordt gegeven door een ervaringsdeskundige. Aan de hand van proefsporen wordt met enkele gekwalificeerde honden een korte nazoek gesimuleerd.

– Letselplaatsherkenning Hier zullen de deelnemers onder toeziend oog van een begeleider moeten beoordelen welk letsel valt te zien. Alle letselplaatsen worden door een deskundige zweethonden begeleider met de deelnemers besproken.

– Leeftijdsbepaling. Dit vindt plaats aan de hand van het neustussenschot en gebit .

– Ontweiden en onthuiden. Alle ins en outs worden besproken door een deskundige.

– Uitslachten en voor consumptie gereed maken. Na het ontweiden vind het slachten plaats. Ook hier laat een deskundige zien hoe één en ander in zijn werk gaat.

Een aantal deelnemers kunnen de uitdaging aangaan om zelf mee te werken aan verschillende onderdelen zoals: ontweiden, onthuiden, uitslachten, leeftijdsbepaling en of consumptie gereed maken. De workshop wordt afgesloten met een drankje en een door een kok bereidde wildmaaltijd. De verschillende gerechten zijn bereid met als basis het ree. Aanmelding, Inschrijving en Betaling

Deelname : minimaal 40 en maximaal 50 personen.

Reeënbeheerders die in het Noorden van Nederland reeën beheren worden met voorrang ingeschreven. Kosten: € 80 – per persoon incl. de verzorging van de inwendige mens voor de hele dag. Alle deelnemers ontvangen een werkmap/naslagwerk. Datum: 27 februari 2016 vanaf 11.00 uur tot ca. 20.30 uur Locatie: Noord Drenthe Belangstelling voor deelname kunt u per mail aan vanschottotbord@hotmail.com kenbaar maken door opgave van uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en WBE waar beheer plaats vindt. Bevestiging voor deelname vindt plaats uiterlijk 5 december 2015. In deze bevestiging zal de wijze van betaling en de voorwaarden worden vermeld.

Na betaling ontvangt iedere deelnemer een uitnodiging met het adres van de locatie waar de workshop plaatsvindt. De Workshop ‘van Schot tot Bord 2016’ wordt georganiseerd door de volgende zweethondenbegeleiders van de Zweethondengroep Noord Nederland : Bernhard Arends Jan Aalbers Kees Kamphuis Jan Ketelaar Jeroen van der Leur Jan Reinds
één moment...