Neem contact op met de organisatie:

Hubertusviering Enschedese Jagersvereniging

Net als voorgaande jaren zal ook dit jaar aalmoezenier Anne Kramer de kerkdienst in het Twentse dialect opdragen en wel in de R.K. Heilige Blasius te Beckum, die voor deze dag feestelijk is versierd.
Aanvang van de kerkdienst is 10.30 uur en gratis toegankelijk voor allen die deze bijzondere viering willen bijwonen. Tijdens de kerkdienst geeft zoals ieder jaar te doen gebruikelijk de jachthoorngroep Les Trompes de Quatre Vents acte de présence. De organist en het dames en heren kerkkoor van R.K. Heilige Blasius zullen tevens de mis begeleiden.

Na de mis is er gelegenheid om uw jachthond door Anne Kramer te laten zegenen en gezegd kan worden dat de ervaring heeft geleerd dat velen hiervan dankbaar gebruik maken.

De Twentse Jachthoornblazers zullen u na de kerdienst bij uw binnenkomst bij Het Wapen van Beckum (Boenders), Beckummerkerkweg 20 te Beckum begroeten.

Eenieder is van harte uitgenodigd om de kerkdienst bij te wonen. Aansluitend aan de kerkdienst in de R.K. Heilige Blasius bent u van harte welkom om bij Het Wapen van Beckum het nodige in de vorm van een kopje koffie of ander drankje tijdens een gezellig samenzijn te genieten. Ongetwijfeld zal dan veel jagerslatijn ook dit jaar over de tafel gaan!
één moment...