Zienswijze NOJG Regio Fryslân op ontwerp omgevingsverordening provincie Fryslân dd 16 februari 2021

Gepubliceerd: , in NOJG nieuws

      DD: 06-04-2021 Aan het college van Gedeputeerde Staten. Geachte gedeputeerde, Onze zienswijze op de ontwerp provinciale omgevingsvisie richt zich met name op afdeling 5 Natuur. Hierin dient doel en intentie van art. 3.12 wet Natuurbescherming niet uit het oog worden verloren. Wij zijn zeer teleurgesteld dat Gedeputeerde…

Lees verder

Het bericht Zienswijze NOJG Regio Fryslân op ontwerp omgevingsverordening provincie Fryslân dd 16 februari 2021 verscheen eerst op Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer.

één moment...