Opgepast: deze beelden kunnen choqueren!

Gepubliceerd: , in Artikelen
Dit filmje uit 2017 werd gemaakt door een Franse organisatie van herders en  veeboeren. U  hoeft geen Frans te verstaan: vanaf de 40ste seconde spreken de beelden voor zich.

Dit filmje uit 2017 werd gemaakt door een Franse organisatie van herders en  veeboeren. U  hoeft geen Frans te verstaan: vanaf de 40ste seconde spreken de beelden voor zich.

De aanleiding:
De Franse veganistische dierenrechtenclub L214, die kennelijk over voldoende sponsors beschikt,  verspreidt continue filmpjes betreffende dierenmishandeling. Deze worden veelvuldig getoond in de media. Van roofdieren als de wolf en de beer krijgt men echter alleen spectaculaire, mooie en ontroerende beelden te zien in een lieflijke natuur.
Daarom hebben een aantal herders en veeboeren zich verenigd in de groep L113 met het doel de bevolking de andere kant te laten zien: de keiharde realiteit in de landelijke gebieden en de gruwelijke wreedheid van de predatie door de wolf, die de herders en veeboeren verbijstert en hun bestaan bedreigt, terwijl de overheid onverschillig de andere kant op kijkt. 

L214 is een Franse wet voor ethische omgang met dieren. L113 is de Franse wet, die de overheid verplicht voor altijd de landbouw en veeteelt te waarborgen en met name de kuddes te beschermen tegen aanvallen door wolven en beren. Ook wordt hierin erkend, dat de herders met hun kuddes van wezenlijk belang zijn voor het Franse landschap, de natuur en de biodiversiteit.

De groep heeft zonder enige geldelijke ondersteuning of subsidies dit filmpje geproduceerd – geheel in eigen tijd op hun thuiscomputers. 
(Dus niet gesponsord door rijke jagerclubs!)

De beelden kunnen als schokkend ervaren worden! 

Het zij zo, maar:
Als de jonge kinderen van een herder dit mee mogen maken, waarom zouden we die beelden dan niet aan anderen mogen laten zien? Men móet de realiteit laten zien, anders begrijpt men niet wat er aan de hand is.

“tussen januari en november 2017 zijn meer dan 11.000 gehouden dieren gedood onder afschuwelijke omstandigheden, die op gespannen voet staan met het gewenste dierenwelzijn. In dit aantal zijn niet begrepen: de wilde dieren, de vermiste dieren en de dieren gesneuveld ten gevolge van geïnfecteerde bijtwonden.”

“de getoonde beelden laten maar een fractie zien van het bloedbad. Ook tonen we niet de woede en de tranen van de veehouders, noch hun wanhoop, uit respect voor hun verdriet”

De film heeft ook een politieke dimensie: de minister en ecoloog Hulot (afgetreden in 2018) wordt opgeroepen de wet te respecteren:
  • in strijd met de wet L113 is de minister medeplichtig aan de massaslachting onder vee en huisdieren
  • hij drijft veeboeren tot wanhoop
  • hij tekent de ondergang van de Franse herders en van de biodiversiteit

Klik ter afsluiting op deze vrolijke noot van zingende Franse boeren. Het gaat in wezen over de – ook in Nederland bestaande – tweedeling tussen stad en buitengebied (waarbij bij ons de afstanden veel en veel kleiner zijn). Het lied gaat ongeveer zo:

Kom niet aan onze tradities
Kom niet aan onze passie,
Kom niet aan onze wortels, 
aan onze leefwijze

Er zijn mensen die besluiten uitvaardigen
Zonder  enige kennis van zaken
Rustig gezeten achter hun zwarte bureau
Zonder band met het leven aan de basis.
Zij zijn steeds de baas
Maar toch, ze hebben er niets van begrepen!

Refrein
En zo gaat het lied verder ………


Paul Bouwmeester
één moment...