Ganzenprobleem?

Gepubliceerd: , in Artikelen
Over het seizoen 2010/2011 bedroeg de totale schade aan gewassen door ( zomer en winter) ganzen 26 miljoen euro. In een rapport van CLM/LEI (Doorrekenen ganzenscenario G7 en IPO CLM790-2012; Leipublicatie 12-082 ) is een raming van 38 miljoen euro opgenomen voor het jaar 2018. Dan nog te bedenken dat de werkelijke schade (nu al) nog veel hoger is. Spuitkosten tegen onkruiden, bevuiling van gras door uitwerpselen maar ook inzaai- of doorzaaikosten worden niet meegerekend, evenals de afgewezen verzoeken voor tegemoetkoming schadekosten en de 250 euro eigen risico. Jaarlijks foerageren 2,5 miljoen ganzen in ons land. Die eten net zoveel gras als 250.000 koeien. Dat is dus voer voor de koeien van meer dan 2500 melkveehoudersbedrijven over een periode van ongeveer 5 maanden. Ganzen horen in Nederland, maar niet in deze grote aantallen.

Los van de schade aan gewassen ontstaat er ook schade aan fauna en onmiskenbaar ook aan flora. In een ander rapport (Grauwe ganzen en natuurschade in reservaten Alterra rapport 2165) is aangetoond dat grauwe ganzen met hun mest het water vervuilen waardoor ze de biodiversiteit negatief beïnvloeden. Zelfs vogelaars klagen over het feit dat er in veel gebieden bijna alleen nog grauwe ganzen te zien zijn. Doordat de ganzen het land kaal houden kunnen weidevogels niet nestelen in voldoende dekking en liggen hun nesten open en bloot voor predatoren. De jongen kunnen ook nergens schuilen voor predatoren en de koude voorjaarswind. Er wordt dus een stevige concurrentiestrijd gestreden om de biotoop. Wij kunnen gerust stellen dat we aan de vooravond staan van een ecologische ramp.Los daarvan bestaat het risico dat de EU subsidies terugdraait, omdat wij niet zullen voldoen aan instandhouding van de biodiversiteit, sterker nog, deze loopt terug.Er wordt veel gediscussieerd over ganzenproblematiek. De aantallen ganzen nemen toe en daarmee ook de schade die ze aanrichten aan gewassen. Maar jagers weten als geen ander dat de werkelijke problematiek veel dieper ligt. Wie voert niet de discussie op verjaardagen of in het veld met mensen die niet snappen waarom wij doen wat we doen. Als je de tijd neemt om uitleg te geven over hetgeen je doet zijn er, op enkele uitzonderingen na, dezelfde reacties: 
  1. Ik ben eigenlijk wel voor de manier waarop u dit zo doet en vertelt, maar ik ben tegen plezierjagers. 
  2. Ik zou best wel eens een stukje wild willen proeven, kan ik dat bij u kopen? 
  3. Ik snap uw verhaal, maar waarom vertellen jullie dat dan niet aan de mensen,,,,,,,,,,,,,,

Hier ligt waarschijnlijk het probleem: wij jagers voeren geen dure campagnes om de werkelijkheid te laten zien.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 

Leo van Malsen
Exmorra

één moment...