Klopt het wat onze ‘wolvendeskundigen’ zeggen?

Gepubliceerd: , in Artikelen
En hoe kan een leek dat beoordelen?

In bijgaand artikel worden de standpunten van onze zelfbenoemde wolvendeskundigen vergeleken met de standpunten van experts zoals Valerius Geist, Will Graves en Ted Lyon. In het artikel worden dezen de Groep-Geist genoemd in tegenstelling tot de Groep-NL. De standpunten  zijn zodanig strijdig met elkaar, dat maar een van beide groepen gelijk kan hebben.

De Groep-NL wordt  in dit stuk al snel gediskwalificeerd vanwege verregaande bagatellisering van het gevaar van de wolf voor de mens, terwijl er internationaal uitgebreide documentatie voor handen is betreffende aanvallen op mensen. Aanvallen vanwege hondsdolheid, zelfverdediging als de wolf wordt aangevallen, maar weldegelijk ook als predatie: de mens als prooi – lees: levend verscheurd worden. Deze feiten hoort een deskundige te weten, maar worden eenvoudigweg door hen niet genoemd.

Het artikel legt de nadruk op het veiligheidsaspect, maar biodiversiteit,  wildstand en ook dierenleed komen aan de orde.

Het wordt vooraf gegaan door een overzichtelijke inhoudsopgave, zodat men snel kan bepalen wat men wel of niet wil lezen.

Het  eerste deel volgt een logische lijn. De betrouwbaarheid van de Groep-Geist wordt ingeschat en hun bevindingen worden verder uitgewerkt.

In de tweede helft wordt achtergrondinformatie gegeven, een paar interessante  anecdotes en aan het eind een lijst met bronvermeldingen (meest in het engels) voor degenen die verder willen studeren.
De auteur, die zichzelf niet als deskundige beschouwt, laat het aan het eind van dit eerste deel aan de lezer over, zelf zijn conclusies te trekken.
één moment...