De Fauna verdient Bescherming, en de jagers ook

Gepubliceerd: , in Artikelen
Hoe het verder gaat met de jacht in Nederland is ongewis. Het ziet er niet goed uit. Niet in de laatste plaats door het voortdurende gedram van de ‘Faunabescherming’. Al sinds 1976 bestoken zij bijna onafgebroken de publieke opinie met anti-jacht-sentimenten.
Eerder heette deze club ‘Kritisch Faunabeheer’, waarschijnlijk omdat dat beter aansloot bij een deel van het werk van de jager, namelijk het beheer van de populaties. Want wat deze club doet is niet zomaar wat, uit de losse pols. Nee, er is sprake van een strak uitgevoerde en geleide strategie. Toen ze vaste grond onder de voeten kregen werd het ‘Faunabescherming’. En kennelijk zitten ze nu in een volgende fase van hun strategie en hebben zij op hun site bij die naam als pay-off: “Van Vogelvrij naar Kogelvrij”.

En het blijkt effectief, hun strategie. Het is gebaseerd op iets wat de Romeinen al wisten: een druppel holt een steen uit. Dat gebeurt niet door de kracht van die druppel, maar door het gestaag vallen. 
Nog zo’n Romeinse spreuk: overigens ben ik van mening dat Carthago vernietigd moet worden. Marianne Thieme, de voorvrouw van de PvdD, kent de methode van deze oude senator Cato, namelijk het bewerken van ons onbewuste door het herhalen van slogans. Niet een enkele keer, maar voortdurend. Ze sloot elke toespraak af met een parafrase op deze spreuk. Het resultaat komt pas na lange tijd, het is dus een kwestie van volhouden.

En dat lang volhouden van hun acties om de mens te hersenspoelen kan Faunabescherming, want ze zijn rijk, nee ze zijn schatrijk. Nou ja hun belangrijkste sponsors zijn dat. En het is niet onmogelijk dat ook jagers deze club indirect financieel steunen door hun deelname aan een van de ‘Goede Doelen Loterijen’ zoals de Postcodeloterij, de Vriendenloterij of de Bankgiroloterij. Daarom voor hen maar even wat wetenswaardigheden over deze organisatie.

Het is de club waar de miljonair Boudewijn Poelman als directeur goed was voor zo’n € 240.000 per jaar. Het is de Club die U en mij geraffineerd aan zich poogt te binden, onder andere door zogenaamde Ambassadeurs. Dat zijn bekende Nederlanders die daar buitengewoon goed voor betaald worden. Samen zijn ze goed voor een bijverdienste van honderdduizenden euro’s per jaar: Caroline Tensen (€ 250.000), Winston Gerschtanowitz (€ 200.000), Gaston Starreveld en Quinty Trustfull (beiden voor €150.000), Martijn Krabbé (€ 100.000). Zelfs de “ambassadeur” Ruud Gullit pakt voor een incidenteel reisje naar een exotisch oord zo’n € 48.000. (Bron: Mediacourant).

Maar voor de natuur is het belangrijker, dat er vanuit de ‘Goede Doelen Loterijen’ allemaal lijntjes lopen van mensen, organisaties en partijen, die rabiaat anti-jagen, anti-vissen en anti-boeren zijn. En die een uitgekende strategie op dat punt hebben en de mankracht, middelen en financiën om de Nederlandse bevolking te hersenspoelen, dus ook als het over de jacht gaat.Emotie, emotie, emotie, daar draait het bij hen om. En jagers reageren daar voortdurend inadequaat op, want ze proberen dat namelijk met feiten te weerleggen. En het resultaat is er dan ook naar; het scheelt weinig of de jacht is voorbij. Of om met Clinton te spreken: ‘It is the emotion, stupid!’ toen hij de verkiezingen van Bush won. 

Hoe komt dat de KNJV ingepakt lijkt te zijn in de bestaande structuren? Ze zijn al decennia doende met hun ‘stille’ diplomatie. Maar wat bracht het ons? Is de relatieve onzichtbaarheid van de KNJV en haar bestuurders het goede antwoord op de problemen?  Ik parafraseer Klaas Dijkstra, de man die de paardenwereld wakker schudde voor het gevaar van de ‘Groene Khmer’: ‘Op bestuurlijk niveau zijn er maar weinig mensen in de jachtwereld die zich de situatie realiseren en die ergens voor durven te gaan staan.’

Iemand die zich het wel realiseert is Henning van de Akker, die ik hieronder durf te citeren omdat hij deze statements eerder zelf op sociale media heeft gedaan. Hij is jager en hij is of was lid van de Ledenraad van de KNJV. En hij schiet geregeld uit zijn slof over het gebrek aan doelgerichte communicatie en acties van de club waar hij namens de leden in de Ledenraad zit, een soort ‘ledenparlement’. 

Hij is dus niet de eerste de beste hoor, want “Het Landelijk Bestuur dat belast is met de leiding van de vereniging en moet verantwoording afleggen aan de Ledenraad, net als de ministers dat moeten doen aan de Kamer” staat op de KNJV-site. Daarbij komt ook nog eens, dat hij weet waar hij het over heeft als het gaat om strategisch communiceren. Het is namelijk zijn vak.

Die Henning dus; van tijd tot tijd krijg ik soms door wat hij op sociale media schrijft. En dat is niet mals. Hij acht de leiding van de KNJV ‘onbewust onbekwaam’ (citaat !) en vraagt zich af:

 ‘Wie in de leiding weet écht iets van Marketing/Communicatie/PR? Heeft daarin iets bereikt, snapt het? Het ontbreekt aan zware professionele visie en power. De mensen die het werk doen moeten (ook) worden voorzien van support, middelen, visie, inzicht’.
‘We zouden onze aantrekkingskracht moeten vergroten die zit in het prachtig verbeelden van disciplines in de jacht. Er zijn veel wetenswaardigheden die, mits aantrekkelijk en met sfeer mooi gebracht, impact op publiek hebben’.

Zijn oproep lijkt haaks te staan op de bestuurlijke koers waarbij de bellettrie, de mooie verhalen die velen aanspraken, uit het “Jagertje’ goeddeels verdwenen zijn. Volgens Henning spreekt de KNJV het publiek niet aan met ‘een grote bak vol vervelende regels + jagen is nuttig’.

Maar ja, onbewust onbekwaam! Hoe organiseren en bundelen jagers de kennis, kunde en visie! Want dat is hem kennelijk ooit toegezegd, maar nooit van gekomen: de toezeggingen om een structurele ‘commissie strategie: behoud de jacht!’  in te stellen. En is er dan de bestuurlijke moed om “écht de rauwheid, puurheid, schoonheid en aantrekkelijkheid van jacht in beeld te brengen?” en ” Diplomatie kan ook je vijand zijn.”

Maar even terug naar Klaas Dijkstra: jagers hebben belangenbehartigers nodig die ergens voor gaan stáán.  Het is niet vijf voor twaalf, maar twaalf uur. De hoogste tijd om te kiezen en samen op te trekken; met wie? Met onze natuurlijke bondgenoten natuurlijk!  De boeren, vissers, de sportvissers, de paardenwereld, de postduivenhouders, de hondenmensen, de dierentuinen en kinderboerderijen...
En met de Koning natuurlijk, ook hij is een potentiële bedreigde, want in het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren staat: “De koning stopt met jagen en het Koninklijk Jachtdepartement wordt niet langer gesubsidieerd. Het Kroondomein blijft het gehele jaar open voor publiek”. 

Vooruit KNJV, beken kleur. Dat kan alleen als je kiest èn samen gaat optrekken. En dan natuurlijk ook doorbijten, want je diplomatie heeft ons weinig en als het straks helemaal met de jacht gedaan is, niets gebracht.

Kies, net zoals wij gaan kiezen op 15 maart. 
Wie kraakt het systeem? 
Wie doet wat hij of zij zegt?
Laten we daarom oppassen voor de valse profeten die zich melden. 
Wie tegen de jacht zijn lijkt misschien wel helder, maar er zijn partijen, met name de VVD en het CDA, die met de mond wellicht belijden pro-jacht te zijn, maar er de afgelopen decennia verantwoordelijk waren dat de boel compleet is ontspoord.

Zonder jacht geen wild, redt de jacht!

©TheoM
één moment...